Ampeg SVT3 Pro

925,00 €
Sens Impost
Capsal en rack per a baix
Blackstar
343