TC Electronic Crescendo Auto Swell

50,00 €
Sens Impost
Pedal simulacio eliminacio atac al moure el potenciometre quan pegues a la corda
977